שולחן מנהל מקט 6018

שולחן רגל חלון + שלוחה וארגז מגירות קבוע

שאל אותנו